Mekanik Tesisat Sistemleri

Mekanik Tesisat Sistemleri

Yerden Isıtma ve Serinletme Tesisatı, Isı Pompası, Isıtma Tesisatları, Sıhhi Tesisat, Kontrollü Ev Havalandırması, Klima ve Havalandırma Sistemleri, Yangın Güvenliği konusunda uzman kadromuz ve uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile sizlerin hizmetinizdeyiz.

 • YERDEN ISITMA VE SERİNLETME TESİSATI

  • Geniş yüzeyde gerçekleşen ışıma ağırlıklı homojen ısıtma sistemi
  • Hava hareketinin düşürülmesi konfor sıcaklıklarının düşürülmesine imkan tanır. Konfor sıcaklığının 1 ila2°C düşürülmesi, işletme giderlerinden %6 ila %12 arasında tasarruf edilmesini sağlar.
  • Zemin ile mahal arasında görece düşük sıcaklık farkı olduğu için hava hareketine sebep olur.
  • Geniş yüzeyli şap ısıtması sayesinde ısıtma sisteminin düşük sıcaklıklar ile işletilmesi mümkün olur, böylece daha düşük enerji tüketimine yol açar.
  • Oda bazında bireysel sıcaklık kontrolüne imkan tanır.
  • Güneş enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklı sistem çözümleriyle rahatlıkla kombine edilebilir.

  Yerden Isıtma = Enerji verimli ve konforlu ısıtma

   

   

  Katalog İndir
 • ISI POMPASI

  Isı pompası en basit tanımıyla elektrik enerjisini kullanarak ısıyı bir yeren başka bir yere taşıma işlemini gerçekleştiren sistemdir. Bilindiği üzere enerji vardan yok, yoktan da var edilemez, yalnızca biçim değiştirir.
  Isıtma sektöründe çoğu insan için ısı pompası terimi yenidir. Oysa ki evlerimizdeki buzdolabı, klima, nem giderici ve dondurucular aynı mantığın ürünüdürler. Çalışma prensibi ısıyı taşıma mantığına uyduğundan “ısı pompası” başlığı altında toplanabilirler.

  Isı pompası kapalı devrelerinde soğutucu akışkanlar dediğimiz Freon gazları kullanılır. Buharlaştırıcı içinden geçen soğutucu akışkan, etrafındaki ortamdan gerekli ısıyı çekerek buharlaşır ve buharlaşan bu soğutucu akışkan, kompresör vasıtasıyla yoğuşturucuya basılır. Yoğuşturucu da, kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan etrafındaki ortama ısı vermek suretiyle, yoğunlaşarak doymuş sıvı haline gelir. Yoğuşturucudan çıkan soğutucu akışkan kısılma vanasından geçerek basınç ve sıcaklığı buharlaştırıcı basınç ve sıcaklığına düşürülerek ısı pompası çevrimi tamamlanır.

  Isı pompaları dört ana elemandan oluşmaktadır:
  1.Kondenser
  2.Genleşme Valfi
  3.Buharlaştırıcı (Kaynak)
  4.Kompresör

  Katalog İndir
 • ISITMA TESİSATLARI

  Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.
  -     Kazan daireleri tesisatları
  -     Isı pompaları tesisatları
  -     Radyatör ısıtma tesisatları
  -     Yerden ısıtma tesisatları
  -     Konvektör ısıtma tesisatları
  -     Fancoil ısıtma tesisatları
  -     Aparey ısıtma tesisatları
  -     Eşanjör tesisatları
  -     Santral ısıtma tesisatları
  -     VRV sistem ısıtma tesisatları

 • SIHHİ TESİSAT

  Sıhhi tesisat nedir en kısa tanımıyla, bir kuyudan ya da kaynaktan alınan suyun her yapıya temiz olarak ulaştırılıp pis suyun boşaltılması ve kullanılan pis suyun dışarı atılması için gereken boru hatlarına sıhhi tesisat adı verilir. Dolayısıyla sıhhi tesisat kavramı temiz su ve pis su tesisatlarının tamamını kapsar. Tesisat sistemi kurulurken pis suyun atılma şekli oldukça önem arz eder. İnsan sağlığına zararlı olan bu suların şehir kanalizasyonuna, şehir kanalizasyonlarının bulunmadığı yerlerde ise süzme veya çökertme çukurlarına atılması gerekir. Pis suların kokusunun ve gazının sağlıklı bir biçimde dışarıya taşınmasına, boruların böceklerle temas etmemesine, sızdırmaz olmasına, çabuk kırılmayan ve dayanaklı olmasına önem vermekteyiz.

 • KONTROLLÜ EV HAVALANDIRMASI

  Yalıtım özellikleri giderek iyileşen günümüz konutları giderek daha sızdırmaz hale geliyor. Bununla birlikte binaların taze hava ihtiyacının karşılanması için ek sistemlerin planlanması gerekli oluyor. Kontrollü havalandırma, konutların taze hava ihtiyacının pencere açmadan karşılanmasını sağlayan dış ortamdan taze havayı emen bir ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı vasıtasıyla taze havanın konutta döşenmiş kanallar üzerinden yaşam mahalleri verilmesi esasına dayanıyor. Böylece iç ortamda sürekli yüksek hava kalitesi sağlanırken, uzun sure kapalı kalan konutlarda özellikle bodrum katlarda nem kaynaklı küflenme sorunlarının önüne geçilirken, pencere açılmadan yapılan havalandırma sayesinde enerji kayıpları azaltılabiliyor. Bununla birlikte Konutta cereyan oluşumu olmaksızın her an taze hava mevcut oluyor, polenlerin ve ince toz partiküllerinin konuta girmesi engelleniyor.

 • KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

  Ortamdaki kullanılmış kirli ve yoğun havayı filtreler sayesinde temizlerken bu hala’yı ortamdan uzaklaştırılması ve yerine hafif havayı ortama geri kazandırma işlemine havalandırma denir. Bir ortamdaki kullanılacak klima ve havalandırma sistemlerinin minimum kapasitesi belirli formüllerle hesaplanmaktadır. Kapalı ortamlarda insan sayısına bağlı olarak zamanla karbondioksit ve vücuttan yayılan ter ile birlikte nem birikir. Havanın yoğunlaşmasını sağlayan bu maddeler ortamda atılmazsa ortamda bulunan insanların çalışma performansını ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecektir.  Ayrıca ortamda yapılan işe göre atılan kimyasal gazlar ve kötü kokular yayılabilir. Fabrikalarda ya da emtia depolarında  bu durumda sıkça karşılaşabiliriz. Uzun süre boyunca hiç açılmayan emtia depoları bulundukları ortamın havasını zamanla ağırlaştırır ve ortamda nefes alınamaz hale gelir. Bu tarz ortamlarda rahat nefes alabilmek için dünya standartları tarafından belirlenen havada bulunabilecek karbondioksit oranı en fazla 10 bin de 3,  nem ise yaklaşık olarak yüzde 50 civarında olmalıdır. Bu standartları yakalamak için ortam hacmini, ortamda bulunan insan sayısını ve eşya miktarını belirlemelisiniz.

 • YANGIN GÜVENLİĞİ

  Yangın güvenliği; ölüm, yaralanma ya da maddi hasara neden olan bir yangının çıkma olasılığını azaltmaya yönelik önlemler bütünüdür. Bu önlemler, canlıların yangın yerinden kolaylıkla uzaklaşmaları ve olaydan olabildiğince az zararla kurtulabilmelerini sağlamayı da amaç edinir. Alba Mekanik olarak yangın güvenliği önlemlernizi inşaat sürecinde ele alır ya da var olan bir yapıya daha sonra da uygularız. Yangın güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan uygulamaların başında yangın kapısı, yangın merdiveni, yangın söndürme ve uyarı sistemleri gelmektedir.